Activitats al nostre centre

FUNCIONAL +50

Sessions d’activitat física adaptades a les necessitats de cada usuari/a. Les classes es realitzen en grups reduïts, de 3-5 persones.

Amb l’edat, el cos pateix un seguit de canvis funcionals que afecten als diferents sistemes de l’organisme. Amb l’entrenament busquem disminuir aquests canvis, guanyant així qualitat de vida i disminuint el risc a patir caigudes i malalties. 

En aquestes sessions es treballa la força, potencia, coordinació de moviments, agilitat, equilibri i capacitat cardiovascular, per tal d’aconseguir els objectius especificats anteriorment. 

CLASSES DISPONIBLES: Divendres 7:30 (2 places), 8:30 (1 plaça) i 10:30 (2 places)

ESTIRAMENTS

Sessions dirigides per un instructor/a destinades a tothom. Les classes es realitzen en grups de 4-6 usuaris/es, amb capacitats similars. 

Des de la pubertat el sistema muscular disminueix la seva capacitat d’elongació, fet que fa que perdem flexibilitat. Amb aquestes sessions aconseguirem un allargament muscular, millores posturals, disminució de dolors musculars, relaxació muscular, augment de la flexibilitat i mobilitat aritcular, i en conseqüència, la disminució de lesions.  

CLASSES DISPONIBLES: Dijous 16h (2 places)